17 feb. 2017

8cd vecka 9

Vecka 8 - Lov!!!

Onsdag
Spanska: Glosor s. 38
ÖB: s. 98 övning 6 A - Dónde vives?

Torsdag
Engelska
Glosor TB: s. 89 från recycle till gotten into
the habit
WB: s. 146 oregelbundna verb (alla tre
former) från bring - do
WB: s. 104, Nr C och D - Genitiv

16 feb. 2017

8ab vecka 9

Vecka 8 - Lov!!!

Måndag
Gymnasiedag
Samling i matsalen kl 8.10

Onsdag
Spanska - Glosor + övning 6a i arbetsboken
Svenska - Läst ut bok

Torsdag
SO - Omprov på EU

Fredag
Engelska - vecka 9:
Glosor TB: s. 89 från recycle till gotten into
the habit
WB: s. 146 oregelbundna verb (alla tre
former) från bring - do
WB: s. 104, Nr C och D - Genitiv

10 feb. 2017

8CD V.7

Onsdag
Spanska: Glosor s. 36 + text om helgen (använda perfekt former)

Torsdag
NO: prov - Kol och kolföreningar
Engelska: Just orally: When do we use "brukar" or "brukade"? Continue to read your books for the "book project".

Fredag
Franska: glosor

Matte: kap4.3-4.4

Tyska

9 feb. 2017

Besvara enkäten!

Vi påminner er föräldrar om att gå in och besvara Skolinspektionens enkät, om ni inte redan har gjort det! Inloggningskod är utskickad via mail.

8ab vecka 7

Måndag
Vaccination

Tisdag
Svenska: Läs i din bok! (ska vara utläst efter sportlovet)
Förstärkt engelska: Översätta meningar med rätt tempus

Onsdag
Spanska: Glosor s 37 + skriv en uppsats på spanska om vad du gjorde förra veckan, använd perfektformer
Elevråd kl 11

Torsdag
Bild: Ta med rekvisita till filmen
Matte: kap 4.3-4.4

Fredag
NO-prov; Kol, kolföreningar och alkoholer
Franska: Glosor
Engelska: Just orally: When do we use "brukar" or "brukade"? Continue to read your books for the "book project".

3 feb. 2017

8CD V.6

Onsdag
Spanska: Glosor s. 36
och Ö-lapp 59 - Miguel visita Chile

Torsdag
Engelska:
Glosor: What can YOU do to help?
S. 80 / Wings 8 TB
Oregelbundna verb: ÖB s. 146
från be till break - alla tre former, t.
ex. plugga become became become.
Wings 8 ÖB s. 100 övninga B

Fredag
Matematik kap. 4.1-4.2


(Prov NO Torsdag V.7)

2 feb. 2017

8ab vecka 6

Kom ihåg att lämna lappen om vaccination!

Onsdag
Spanska: Glosor s. 36
och Ö-lapp 59 - Miguel visita Chile
Franska: 25 glosor

Sista lektionen: Besök av Christian Juliusson (om EU)

Fredag
Engelska:
Glosor: What can YOU do to help?
S. 80 / Wings 8 TB
Oregelbundna verb: ÖB s. 146
från be till break - alla tre former, t.
ex. plugga become became become
Wings 8 ÖB s. 100 övninga B

Matte: Kap 4:1 och 4:2

OBS NO-prov nästa fredag!
Kol och kolföreningar

27 jan. 2017

8CD V.5

Tisdag
Svenska Wilhelm Moberg - Frågor

Onsdag
Spanska  - Läsläxa Chile

Torsdag
Engelska  sid.79 glosor + finish the essay about "The Rainforest" if you have not finished it yet.
SO Prov EU

Fredag
NO Lab.rapport in
Matematik - planering + Film 4.2

26 jan. 2017

8ab vecka 5

Onsdag
Spanska - Kunna läsa flytande tre sidor om Chile
Franska - 25 valfria glosor
Utvecklingssamtal

Torsdag
SO - Prov på EU

Fredag
Engelska  sid.79 glosor
Finish the essay about "The Rainforests"
NO - Lämna in labbrapport

24 jan. 2017

Gör din röst hörd!

Du som är förälder med barn på Trojenborgsskolan ombeds besvara Skolinspektionens skolenkät! Vi har skickat hem infoblad med eleverna, och dessutom mailat inloggningskoden.

Adressen till enkäten är: www.skolinspektionen.se/skolenkaten